Uzbek-English Dictionary TEST v.02

O'zbek Ingliz tili Test v.02

Counter: 12453

# Uzbek
(O'zbekcha)
English
(Inglizcha)
Your Answer
(Sizning Javobingiz)
Check
(Tekshirish)
Try
(Harakat)
Note
(Baho) of 100 %
1 ARXIV 2 significance, importance
2 rost year
3 kinofilm
4 DONG 1 correspondence work, reporting
5 YIL 1 bring about, cause, provoke
6 KECHINMA 1 motion picture, film
7 muxbirlik feeling; thought, dream
8 AHAMIYAT 1 rudeness
9 KELTIR- 1 right, true
10 qo'rslik fame, prestige