Uzbek-English Dictionary TEST v.02

O'zbek Ingliz tili Test v.02

Counter: 12601

# Uzbek
(O'zbekcha)
English
(Inglizcha)
Your Answer
(Sizning Javobingiz)
Check
(Tekshirish)
Try
(Harakat)
Note
(Baho) of 100 %
1 qon oqmoq executive, manager
2 qochqoq 2 kid (goat)
3 shimol clay, dirt, mud
4 OG'IR 2 bleed
5 QIZARTIR- 1 storm, tempest
6 buyuruvchi difficult, hard
7 ULOQ 1 get caught
8 BO'RON 1 north
9 loy inward
10 ichkariga grill