Search Counter: 1114224

Now you may enter your words which you think should be in this Database :-) Endi siz ham o'zingizning sp'zlaringiz bilan lug'atimizni boyitishingiz mumkin :-)
Hier you can add your words. Bu sahifada siz o'zingizning so'zlaringizni ham qo'shishingiz mumkin.

 

 
Usbekisch:
Deutsch:
Anmerkung
 
Ihr Name: