Foidalanuvchilar tomonidan kiritilgan so'zlar... (So'z qidirish / kiritish)

873082

O'zbekcha
Arabcha
A.O'qilishi
Ma'lumot
Manba
kishilar رِجَالٌ isman
kishi رَجِلٌ isman
tijoratchi تَاجِرٌ isman
talaba طَالِبٌ isman
qaysiki ٱلَّذِى isman
uy بَيْتٌ uy
kitob كِتَابٌ isman
bu, manabu هَذَا isman
va وَ isman
yahshi خَيْرٌ sifat isman
kunduz نَهَارٌ isman
bilan بِ isman