Foidalanuvchilar tomonidan kiritilgan so'zlar... (So'z qidirish / kiritish)

873086

O'zbekcha
Arabcha
A.O'qilishi
Ma'lumot
Manba
sinmoq كسر kasara Fe'l http://www.arabic.speak7.com
esmoq نفخ nafakha Fe'l http://www.arabic.speak7.com
boshlamoq بدأ bada?a Fe'l http://www.arabic.speak7.com
yetib kelomoq وصل . wasala Fe'l http://www.arabic.speak7.com
maslahat nasihat bermoq نصح nasaha Fe'l http://www.arabic.speak7.com
aka, akalar أَخٌ، إخْوَةٌ isman
yigit فَتيً isman
hoji, hojilar حَاجٌّ, حُجَّاجٌ isman
do'st, do'stlar صَدِيْقٌ, أصْدِقَأُ isman
boy, boylar غَنِيٌّ, أغْنِيَاًُ isman
mehmon, mehmonlar ضَيْفٌ, ضُيُوفٌ isman
bular هَؤُلإِ isman
ularning ba'zilari بَعْضُهُمْ isman
savdogar, savdogarlar تَاجِرٌ, تُجَّارٌ isman
shayx, shayxlar شَيْخٌ, شُيُخٌ isman
amaki, amakilar عَمٌّ, أَعْمَامٌ isman
bola, bolalar وَلَدٌ, أَوْلادٌ isman
ular هُمْ
talaba, talabalar طَالِبٌ, طُلاَّبٌ isman
kuchuk, it كَالْبٌ isman
kishi, kishilar رَجُلٌ, رِجَالٌ birlik, ko'plik kishi
uzun, novcha طَوِيلٌ, طِوَالٌ birlik, ko'plik sifat isman
qisqa, kalta قَصِيرٌ, قِصَارٌ birlik, ko'plik isman
kichkina صَغِيرٌ, سِغَارٌ birlik, ko'plik isman
katta كَبِيْرٌ, كِبَارٌ birlik, ko'plik isman