All entered words added by users... (Thanks a lot!!!)

272875

uzbek
english
Comments
SourceN
worst juda yomon muhammadyusuf
soqol mustache muhammadyusuf
moylog mustache muhammadyusuf
husn jamol beauty muhammadyusuf
dirty palapartish muhammadyusuf
shayton ghost muhammadyusuf
joja chicken muhammadyusuf
abroad chet ellarda muhammadyusuf
dam olmoq rest,relax muhammadyusuf
jahl anger muhammadyusuf
tor(kityim,libos) narrow m
wide keng(kiyim,libos) muhammadyusuf
hurry shoshilmoq muhammadyusuf
katta,bahaybat giant,big muhammadyusuf
rashq qilmoq,kuyikmoq jealous muhammadyusuf
tulov wage,payment muhammadyusuf
ogri, thief,rubber muhammadyusuf
qoriqchi doorman muhammadyusuf
maosh,ish haqi salary muhammadyusuf
uygonmoq wake up he wakes up in the morning muhammadyusuf
uyqichi noun. sleepy the sleepy boy is lazy muhammadyusuf
tilanchi beggar muhammadyusuf
kocha changitib yuruvchi, daydi gang muhammadyusuf
tezlik (mashin) speed muhammadyusuf
hatto even muhammadyusuf