All entered words added by users... (Thanks a lot!!!)

274558

uzbek
english
Comments
SourceN
oydinlik kiritmoq to clarify verb UX00110
tutish, saqlash retention Isman
yetim bastard otasi yo'q Ulugbek Khorazmiy
maxalla Makhalya local society (part of village) TT
ehtirosli, jozibador sexy Ira
men sizni sevaman I love you farxunda
Assalom Hello, Hi, How do you do? comment nest))) farxunda
dovul storm (with strong destructive winds) UX00110
efir media UX00110
ko'paytirmoq, yaxshilamoq, ko'tarmoq enhance Isman
xohlagan payt, istagan vaqt anytime Isman
maslahat bermoq propose v. Isman
hisoblashmoq agree v. Isman
ovoragarlik, sa'y-harakat effort Isman
uddalamoq to manage with sth. v. Isman
Tasvirlash description sherzod
yorish, bo'laklash dissect kesmoq Sherzod Musaev
sonnet sonnet Sherxan
tog'rilamoq align v. Isman
iqtibos quotation UX00110
e'zozla- to honor and respect UX00110
kamaytirish deduction Isman
almashtirmoq to substitute Isman
almashtirish substitution fe'l Isman
worse yomon muhammadyusuf