All entered words added by users... (Thanks a lot!!!)

274551

uzbek
english
Comments
SourceN
eskicha obsolete adj Isman
sharh, maslahat feedback Isman
tadbir event Kathleen Evans-Romai
vaqt o'tmoq Time is passing by Isman
muhim indispensable Adj. Isman
ko'p vaqt ketadigan time-consuming mas. ko'p vaqt ketadigan ish Isman
-mi yoki -mi whether ... or masalan: choy ichasanMI YOKI suvMI Isman
ko'zdan qochirmoq to overlook sth. V. Isman
shart prerequisite Isman
tavakkal qilmoq, risk ostiga qo'ymoq/olmoq jeopardize v. Isman
jonsiz inanimate adj. muhammad
manman, uziga bino qurgan pompous adj. muhammad
aldamoq hoodwink verb muhammad
o'zgartirmoq, yahshilamoq, boyitmoq amend v Isman
Farxunda Farxunda Speacial name of a girl Farxunda
marhamat my pleasure Isman
pul o'tkazish remittance fin. Isman
qonuniy statutory adj. Isman
nomutanosiblik inconsistency Isman
eshituvchi moslama headset naushnik Isman
sifat quality fazilat nigora
afsonaviy fabled afonaviy nigora
saqlamoq keep saqlash nigora
bepul free tekin nigora
go`zal preety qizlaga nisbatan nigora