Sizning sahifani rivojlantirish to'grisidagi fikrlaringizdan doim xursandmiz

Samura ibn Jundubdan: "Bir xotin tug'olmay o'ldi, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam janozani o'likning beli to'g'risida turib o'qidilar (xotin o'lsa, belining to'g'risida, erkak o'lsa, ko'kragi qarshisida turib janoza o'qiladi)".
Imom Buhoriy hadis to'plamlaridan

Online dictionary section is open to everybody

We are expanding our DICTIONARY

news:

Feel free to email us if you have new ideas. We appreciate any kind of advices or support in improvement of the website.

Web Master