Sizning sahifani rivojlantirish to'grisidagi fikrlaringizdan doim xursandmiz

Abdulloh ibn Umar rivoyat qiladilar: «Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ro?paralariga nayza sanchib qo?yishar erdi, o?shanga qarab namoz o?qir erdilar».
Imom Buhoriy hadis to'plamlaridan

Online dictionary section is open to everybody

We are expanding our DICTIONARY

news:

Feel free to email us if you have new ideas. We appreciate any kind of advices or support in improvement of the website.

Web Master