Sizning sahifani rivojlantirish to'grisidagi fikrlaringizdan doim xursandmiz

Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Haj-jat ul-Vido'da turganlarida Jarir ibn Abdullohga: "Odamlarni jim qilg'il, tinglasinlar!"- dedilar. So'ngra: "Mendan keyin bir-biringizni o'ldiradigan kofirlar bo'lib ketmangiz!"-deb qo'shib qo'ydilar.
Imom Buhoriy hadis to'plamlaridan

Online dictionary section is open to everybody

We are expanding our DICTIONARY

news:

Feel free to email us if you have new ideas. We appreciate any kind of advices or support in improvement of the website.

Web Master