Sizning sahifani rivojlantirish to'grisidagi fikrlaringizdan doim xursandmiz

Oisha raziyallohu anho dedilar: Birontamizga g'usl lozim bo'lib qolsa, qo'lga suv olib, boshga 1 marta quyar edik. Keyin qo'lga suv olib, avval o'ng yelkaga, so'ng chap yelkaga quyar edik".
Imom Buhoriy hadis to'plamlaridan

Online dictionary section is open to everybody

We are expanding our DICTIONARY

news:

Feel free to email us if you have new ideas. We appreciate any kind of advices or support in improvement of the website.

Web Master