Sizning sahifani rivojlantirish to'grisidagi fikrlaringizdan doim xursandmiz

Oisha onamiz raziyallohu anho dedilar: "Birontamizda bitta kiyimdan boshqa kiyim yo'q edi. O'sha kiyimda hayz ko'rar edik. Agar unga qon tegib ketsa, ishqalab tashlab, keyin yuvib, namoz o'qir edik".
Imom Buhoriy hadis to'plamlaridan

Online dictionary section is open to everybody

We are expanding our DICTIONARY

news:

Feel free to email us if you have new ideas. We appreciate any kind of advices or support in improvement of the website.

Web Master